מידע מקצועי

טיפול בהוצאות והכנסות
יש לדאוג לצבירה מלאה ונכונה של כל ההוצאות שיצאו לשם ייצור ההכנסה בשנה הנידונה בהתייחס לנקודות הבאות:
ביטוח לאומי – טבלאות מידע
תגמולי מילואים, קצבאות זקנה וילדים, מענק ודמי לידה, דמי אבטלה, מענק לחיילים משוחררים - כל המידע כאן.
אגרת לחייל/ת המשוחרר/ת
על הזכויות וההטבות השונות המוענקות לחיילים משוחררים בישראל על פי פקודת מס הכנסה.
פטור ממס לנכים או לעיוורים
נכים ועיוורים בישראל זכאים לפטור ממס על הכנסתם עד לתקרת הכנסה מסוימת, להלן הנקודות החשובות בנושא:
אגרת לגימלאים
חלק מהוראות מס הכנסה החלות על גמלאי שונות מאלה שחלו עליו כשכיר ומאמר זה מיועד להבהירן:
בקשה להחזר מס
את הבקשה יש להגיש באמצעות דו"ח מקוצר המיועד לעובד שכיר שהכנסתו ממשכורת בלבד, ולצרף את המסמכים הבאים:
הקלות במס לעובד השכיר
סיקור מקצועי נרחב המפרט את הקלות המס השונות המגיעות לעובד השכיר בישראל על פי החוק - כמה, למה ואיך.
מפקד המלאי והקופה
מדריך מקצועי מיוחד אשר יסייע לכם בביצוע יסודי כנדרש של מפקד המלאי והקופה לעסק לקראת תום שנת המס.
ניכוי מס במקור
בתחילת כל שנת מס מומלץ להתעדכן האם חלה החובה לנכות מס במקור מהתשלומים המשולמים לספקים ונותני השירותים שלכם.
ניצול הפסדים שוטפים
על האפשרות לקבלת ניכויים וזיכויים אישיים בקופת גמל, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה/השתלמות, תרומות וזיכוי בעד נטולי יכולת.
השקעה במו"פ ובסרטים
סיקור מיוחד בנושא השקעה במו"פ (מחקר ופיתוח) וכן השקעה בסרטים בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה.
ניירות ערך וחברה שקופה
סקירה מיוחדת בנושא ניירות ערך, מניות שליטה, מיסוי רווחים מני"ע וכן התייחסות למונח חברה שקופה, הגדרתו והשלכותיו.
מלאי, קופה ועודפי מזומנים
על ההערכות לביצוע ספירת מלאי, ספירת קופה (המחאות ומזומנים) ועודפי מזומנים בקופת העסק לקראת סיום שנת המס.
דיני עבודה
מאגר מידע מיוחד ונרחב על תחום דיני העבודה בישראל - חוקים, הודעות, טפסים, הסכמים על פי החוק ועוד.
פיצויי פיטורים חייבים במס
על פי כללים שקבע נציב מס הכנסה, רשאי פקיד השומה לאשר פריסה של סכום הפיצויים החייבים במס לשנים שלאחר שנת הפרישה.
הגשת דו"ח מס שנתי
על פי הוראות החוק חייב כל אדם שיש לו הכנסה חייבת במס בישראל בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.
לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.