בקשה להחזר מס

taxation

עובד שכיר, שבמהלך השנה לא נהנה מההטבות המגיעות לו אשר מופיעות בעלון זה רשאי להגיש בקשה להחזר מס.
את הבקשה יש להגיש באמצעות דו"ח מקוצר (טופס 0135) המיועד לעובד שכיר שהכנסתו ממשכורת בלבד, ולצרף את המסמכים הללו:

 • טופסי 106 שהוציאו המעבידים (לשני בני הזוג) ובמקרה של פרישה – טופס 161;
 • אישורים על הפרשות לקופות גמל וביטוח חיים מצד העובד עצמו;
 • אישורים אחרים המקנים הקלה במס, כמוסבר בדף מידע זה.בקשות להחזרי מס ניתן להגיש עד שש שנים אחורה משנת המס הנוכחית.
  לתשומת לבך: מידע ופרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי השומה האזוריים אשר עומדים לרשותך.
  כדי לחסוך זמן, תורים והמתנה, מוטב שתמלא את הטפסים הדרושים, תצרף את האישורים והמסמכים הקשורים לעניין ותשאירם בתיבה המיועדת לכך במשרדי השומה.
  האישור יישלח אליך תוך מספר ימים – ניתן כמובן לשלוח הטפסים הנ"ל באמצעות הדואר.

  נקודות זיכוי על פי מצב משפחתי

  family-status-credit-points

  * "ילוד" – ילד שנולד בשנת המס ומזכה במחצית הנקודה.
  ** "בוגר" – ילד שמלאו לו 18 בשנת המס ומזכה במחצית הנקודה.

  ניתן להיעזר במשרדנו בבדיקת סכומי המס המגיעים לעובדים שכירים ממס הכנסה.

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.