טפסים שימושיים

טופס 4431
טופס הצהרה לחישוב נפרד של המס על בני זוג
טופס 2279/א1
בקשה לרישום ייצוג ראשי - מתן ייפוי כוח
טופס מס הכנסה 2216/א
בקשה לביטול/הקטנת מקדמות
טופס מס הכנסה 1504
דו"ח על קיום שותפות
טופס מס הכנסה 101
כרטיס עובד
טופס ביטוח לאומי 6101
דין וחשבון רב שנתי
טופס מע"מ 823
הודעה על הפסקת פעילות זמנית
טופס מע"מ 822
עדכון פרטי עוסק
טופס מע"מ 821
רישום עוסק במע"מ
טופס מע"מ 24
בקשה לרישום מלכ"ר במע"מ
טופס מע"מ 18
הודעה על סגירת עסק
טופס מס הכנסה 4436
פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה או בניכויים
טופס 1 (תקנה 1 א')
הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה
טופס 2 (תקנה 1 א')
הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים
טופס 3 (תקנה 1 א')
הודעה על שינוי בתנאי העבודה
גליון ספירת מלאי
גליון ספירת מלאי בעסק ליום 31 בדצמבר 2005
שאלון החזרי מס
שאלון בדיקת החזרי מס לעובד השכיר
לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.