הניוזלטרים שלנו

הנחיות לחברות לקראת כניסה לתוקף של מודל חשבוניות ישראל
הנחיות לעצמאים לקראת כניסה לתוקף של מודל חשבוניות ישראל
עלון עדכונים לסוף חודש מרץ - תחילת אפריל 2024
עלון עדכונים לחודש פברואר 2024
עלון עדכונים לחודש ינואר 2024
עלון הערכות לסוף שנת המס 2023
חוזר לקוחות רבעון שלישי 2023
עלון עדכונים לסוף אוגוסט תחילת ספטמבר 2023
עלון עדכונים לסוף יולי תחילת אוגוסט 2023
עלון עדכונים לסוף יוני תחילת יולי 2023
עלון עדכונים לסוף מאי תחילת יוני 2023
עלון עדכונים לחודש מאי 2023
עלון עדכונים לחודש מרץ 2023
עלון עדכונים לחודש ינואר 2023
עלון עדכונים לתחילת שנת המס 2023
עלון הערכות לסוף שנת המס 2022
עלון עדכונים לאוקטובר 2022
עלון עדכונים לאוגוסט 2022
עלון עדכונים ליולי 2022
עלון 06/2022
עלון 05/2022
עלון היערכות לתחילת מרץ 2022
עלון היערכות לסוף ינואר תחילת פברואר 2022
עלון עדכונים לתחילת שנת המס 2022
עלון היערכות לסוף שנת המס 2021
עדכונים לחודש אוקטובר 2021
עדכונים לחודש ספטמבר 2021
עדכונים לחודש אוגוסט 2021
עדכונים לחודש יולי 2021
עדכונים לחודש יוני 2021
עדכונים לחודש מאי 2021
עדכונים לחודש אפריל 2021
עדכונים לחודש פברואר 2021
עדכונים לחודש ינואר 2021
עדכונים לחודש דצמבר 2020
עדכונים לחודש נובמבר 2020
עדכונים לתאריך ה-05.10.2020
עדכונים לתאריך ה-27.08.2020
עדכונים לתאריך ה-30.07.2020
חוזר לקוחות רבעון שני של 2020
חוזר לקוחות רבעון שני של 2020
חוזר חוק מענק עידוד עבודה ועדכונים נוספים
חוק מענק עידוד עבודה ועדכונים נוספים
מענק עבור הוצאות קבועות
עדכונים לגבי הפעימה השנייה והשלישית
עדכונים לתאריך ה-28.04.2020
עדכונים לתאריך ה-12.04.3030
עדכונים לתאריך ה-02.04.3030
עדכונים לתאריך ה-22.03.3030
עדכונים לתאריך ה-16.03.2020
חוזר לקוחות ינואר/פברואר 2020
היערכות לקראת הגשת הדו"ח השנתי לשנת 2019; טופס 101; הקלה בדיווח המקוון של הפקדות לקופות גמל למעסיקים עד 10 עובדים; נפתחה האפשרות לתאום מס לשנת המס 2020 באתר רשות המסים; הסכומים החדשים לשנת 2020; הממונה על שוק ההון החליט על הרחבת מהלך שליחת צ'קים; פטור מניכוי מס במקור בעת משיכת סכומים מקופות בתנאים מסויימים; לא ניתן להוריש או לרשת הפסדים;
חוזר לקוחות סוף דצמבר 2019 / תחילת ינואר 2020
הקדמת תשלום הפרשי מס לשנת 2019 בתחילת שנת המס 2020; תשלום אגרת חברות לשנת 2020; היערכות לקראת הגשת הדו"ח השנתי לשנת 2019; בנק ישראל פרסם הנחיות חדשות למעבר בין בנקים; הבחירות לכנסת העשרים ושלוש שיתקיימו במרץ 2020
חוזר לקוחות לסוף שנת 2019
חוזר לקוחות לסוף שנת 2019
עלון היערכות לקראת סוף שנת המס
הפקדות לקרן פנסיה וקרן השתלמות לקראת סוף שנת המס 2019; מיסוי משיכות בעלים מהחברה בסכום העולה על 100,000 ש"ח; ספירת מלאי; רכב בשימוש העסק; ספירת קופה; הקדמת תשלום הפרשי מס לשנת 2019 בתחילת שנת המס 2020; הקדמת הוצאות; תרומות; הפסדי הון ממכירת ניירות ערך; הכנסות משכר דירה למגורים בארץ;
עלון עדכונים סוף אוקטובר 2019
הפקדות לקרן פנסיה לקראת סוף שנת המס 2019; הטבות המס בהפקדות לקרן השתלמות; מדינת ישראל עלתה במדד "עשיית העסקים" של הבנק העולמי למקום 35 מתוך 190 מדינות; החלה אכיפת חוק השימוש במזומן; תזכורת - חוק צמצום השימוש במזומן; פתיחת שנת הלימודים האקדמית;
חוזר לקוחות רבעון שלישי של 2019
חוזר לקוחות רבעון שלישי של 2019
עלון עדכונים סוף אוגוסט 2019
התראות מפני קנסות לעצמאים שלא הפקידו לפנסיה עבור הכנסותיהם לשנת המס 2018; רשות המסים תשנה את נוהל עיקולי החשבונות האוטומטיים; תשלום אגרה לעמותות; הפיקוח על הבנקים הודיע על מהלך להפחתת העמלות לעסקים הקטנים והזעירים; הקלות בהליך מימוש הטבות מס לילדים עם נכות קשה: לא יצטרכו לעבור ועדה רפואית לקבלת הטבות מס; העליון הפך את פסיקת המחוזי - בעל עסק לא יוכל לקזז הפסדים באמצעות מכירת חברה-בת שבבעלותו לחברה-אחות שבבעלותו; הכנסות מפנסיה ו/או אובדן כושר עבודה – יחויבו בביטוח לאומי; יום הבחירות לכנסת שיערך בתאריך ה- 17.09.2019 הינו יום שבתון;
עלון עדכונים סוף יולי 2019
עדכון כתובות למשלוח דואר בהתאם לחוק עדכון כתובת התשס"ה – 2005; חוק הפקסים; רשות המסים דרשה מהבנקים להעביר מידע על תשלומים באפליקציות התשלומים; תקרת הוצאות מותרות בעסק בשנת 2019 - רשימה נבחרת; דמי הבראה; הטבות מס לישובים לשנת 2019; פורסמה החלטת מיסוי בנושא העברת מניות מחברה זרה לחברה תושבת ישראל בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודת מס הכנסה; קידום גישה לחשבוניות וקבלות באמצעות סריקת QR קוד;
חוזר לקוחות רבעון שני של 2019
חוזר לקוחות רבעון שני של 2019
עלון עדכונים סוף יוני 2019
מתאריך ה- 01.07.2019 תכנסנה לתוקף ההגבלות בנוגע לפרעון צ'קים על ידי הבנקים; העסקת בני נוער בחופשת הקיץ; קבלת תשלום באפליקציה; סטודנטים בחופשה או מסיימי לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע;
עלון עדכונים סוף מאי 2019
מי חייב להגיש דו"ח שנתי על הכנסה ?; על פי החלטת בית המשפט העליון תקנות לחישוב "שווי השימוש ברכב" הינן קבועות ואינן מאפשרות דרכים נוספות לחישובן; שר הכלכלה חתם על צו חדש ליבוא אישי; מדריך זכויות מס חדש לאנשים עם מוגבלות; דע זכויותיך וחובותיך לשנת המס 2018; פורסם עלון מענק עבודה לשכירים ולעצמאים עבור שנת המס 2018;
עלון עדכונים סוף אפריל 2019
תזכורת: חובת רישום קבלה בסמוך (באופן מיידי) לתקבול; שירות חדש של רשות האוכלוסין וההגירה לקבלת מידע אודות פרטי העסקה של עובדים זרים למעסיקים; לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תמצית הקלות במס הרלוונטיות לניצולי השואה; יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, פעולות האיבה והטרור; יום העצמאות; מאגר נתוני האשראי;
ניוזלטר רבעון ראשון של 2019
עלון עדכונים מהרשויות סוף מרץ
תזכורת: תשלום מופחת לרשם החברות למשלמים עד ה31.03.2019; יום הבחירות לכנסת שיערך בתאריך ה-09.04.2019 הינו יום שבתון; מיסוי עבודה בתקופת הבחירות; מאגר נתוני האשראי יכנס לפעילות החל מאמצע אפריל; תורמים ונהנים מזיכוי ממס; יתרות צבורות בקופת גמל מרכזית לפיצויים;
עלון עדכונים מהרשויות סוף פברואר 2019
סימולטור לחישוב הסכום המרבי המותר לתשלום במזומן; תשלום מופחת לרשם החברות למשלמים עד ה31.03.2019; סימולטור לחישוב מענק עבודה; מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות לכנסת; הטבות המס להורים עם ילדים קטנים; רשימת המדינות בנות הדיווח אליהן ישראל תעביר מידע במסגרת הCRS;
עדכונים לחודש ינואר 2019
הפורמט החדש של השיק כחלק מהחוק לצמצום השימוש במוזמן יכנס למחזור במהלך השנה; רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי המסדיר את אופן המיסוי בעניין סמכות מנהל רשות המסים להורות על חלוקת דיבידנד; רשות המסים מקלה על קבלת פטור מוגדל ממס הכנסה על מענק פרישה; מחזור עסקאותיו של עוסק פטור לשנת 2019; הטבות המס ליישובים לשנת 2019;
עדכונים לחודש דצמבר 2018
הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן שיכנס לתוקף בתאריך ה-01.01.2019; דחיית מועד הדיווח המקוון של הפקדה לקופות גמל לעסקים עד עשרה עובדים בשנה; רשות המסים דחתה בשלושה חודשים את גביית המע"מ על טיפים במסעדות; כל מה שאתם צריכים לדעת כאשר אתם משקיעים בנדל"ן בחו"ל; הר הכסף מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים, פוליסות לביטוח חיים וחשבונות בנק; רשות המסים מקלה בביצוע עסקאות למכירת מניות בעלות תמורות מותנות; אושר בטרומית: ביטוח זכויות לעצמאי שעיקר הכנסתו מעסק שמצוי בפשיטת רגל; פיצוי העסקים והעובדים בדרום – 2018/2019; לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה;
הטבות המס בהפקדות לקראת סוף שנת המס
הטבות המס בהפקדות לקראת סוף שנת המס; הטבות המס בהפקדות לפנסיה; הטבות המס בהפקדות לקרן השתלמות; השמדת מלאי; סוף שנת המס - היערכות לספירת מלאי; סוף שנת המס - היערכות לספירת קופה; סטארטאפים יוכלו לקבל הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון; החל מהחודש, העברת כספי הפיצויים לחוסך ללא צורך בהסכמה של המעסיק
עדכונים לחודש ספטמבר 2018
יום הבחירות לרשויות המקומיות שיערך בתאריך ה-2018.10.30 יוגדר כיום שבתון; הגבלת השימוש במזומן החל משנת 2019; עדכון הטבות המס ביישובים בפריפריה ובקו עימות - חוק לתיקון פקודת
מס הכנסה התשע"ח – 2018; עובד רשאי לבחור מוצר פנסיוני שאינו כולל כיסוי מוות ונכות ולמעסיק לא תהיה חובה בעניין; העמדת מקום מגורים לעובד בסמוך לעבודה פטורה ממס; תזכורת הבהרה : העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח המפורט; ספר החוקים הפתוח - הנגשת חוקי המדינה לציבור הרחב.
עדכונים לחודש אפריל 2018
טיפים למלצרים יחשבו כהכנסת העסק וישולמו כשכר עבודה; שכר המינימום השעתי יעלה כחלק מקיצור שבוע העבודה ל-42 שעות בשבוע; עתירה לבג"צ לביטול אפליית המע"מ אל מול היבוא האישי הפטור; הרפורמה במיסוי הכנסת עבודה של ישראלים בחו"ל; הורחב המסלול הירוק להעברות כספים לצורך השקעות בחו"ל; אין רוב להעביר את חוק מס דירה שלישית.
עדכונים לסוף חודש מרץ 2018
שבוע העבודה בישראל יתקצר בשעה; מליאת הכנסת אישרה את החוק לצמצום השימוש במזומן; תשלום אגרה שנתית לרשם החברות; הטבות הגדלת נקודות הזכות להורים לילדים יהפכו קבועות; רשות המסים מאריכה את מתווה הקלות למעסיקים בעלי חוב בגין העסקת מסתננים; רשות שוק ההון מחייבת את החברות לשלוח המחאה לחוסכים בעלי חשבונות קטנים.
עדכונים לחודש פברואר 2018
הטבות הגדלת נקודות הזכות להורים לילדים יהפכו קבועות; ביטוח לאומי יכיר באמנים כשכירים ללא אישור השר; תזכורת: תשלום אגרה שנתית לרשם החברות; אושר לקריאה שנייה ושלישית: עובדים יוכלו לעבוד שעות נוספות במקרים רבים יותר.
עדכונים לחודש ינואר 2018
עדכונים בסכומים ושערים לשנת 2018; רשות המס השיקה מערכת פניות חדשה לבקשת תיאום מס; הורחב הפטור מדיווח לרשות המסים למשקיעים בשוק ההון; תיקוני חקיקה במסגרת התכנית הכלכלית לשנת 2019; שר האוצר חתם על הצווים לביטול המכס על מוצרי הלבשה, חשמל, תמרוקים ועוד.
עדכונים לחודש דצמבר 2017
הערכות לקראת סוף שנת המס 2017, ספירת מלאי, ספירת קופה, ביטוח לאומי, מס הכנסה, הקדמת הוצאות, הפקדות לחיסכון פנסיוני, הפקדות לקרן השתלמות, הפקדות עבור אובדן כושר עבודה.
עדכונים לחודש נובמבר 2017
הפקדות ועדכונים לקראת סוף השנה; הקדמת תשלומים לביטוח לאומי; הוראות הפקדת תשלומים לקופות גמל; הקלות להורים בהליך קבלת נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת; קבלת 'אישור תושב'; גביית שומת מע"מ חלקית; הגבייה הרטרואקטיבית על העסקת עובדים זרים.
עדכונים לחודש אוקטובר 2017
שכר המינימום יעלה ל-3,500 ש"ח; דיווח על הפקדות לקופות גמל בקובץ דיווח אחיד; פטור מניכוי מס במקור לעוסקים פטורים חדשים; ועדת הכספים נערכת לקראת שינוי המדיניות בנוגע לחישוב שווי השימוש ברכב צמוד; מעסיקי עובדים זרים יחויבו בתשלום היטל העסקת עובדים זרים; קיזוז הפסדים
מהכנסות שיופקו בעתיד בלבד.
עדכונים לחודש ספטמבר 2017
עדכון סכום התקרה לתשלומי מסים בכרטיסי אשראי באתר רשות המסים; תזכורת להפרשה לפנסיה לקראת סוף השנה; הורים לילדים שעברו ועדת השמה יתכן וזכאים לשתי נקודות זיכוי; הקטנת שיעור המס על משיכת דיבידנדים; מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה; אישורי מחלה; בדיקת זכאות לקבלת מענק עבודה.
עדכונים לחודש אוגוסט 2017
הטבות במס להורים עם ילדים קטנים; מענק עבודה לשנת 2016; עמלות הסליקה של "אמריקן אקספרס" ו"דיינרס" יופחתו ב-%50; החוק להסדרת הלוואות המונים; העלאת תקרת התשלום באשראי למוסדות המדינה; עובד יוכל לקבל את תלוש השכר בדואר אלקטרוני ולא מודפס; דחיית המועד האחרון להגשת הצהרה על דירת מגורים ותשלום המס לפי חוק מס ריבוי דירות.
עדכונים לחודש יולי 2017
שכר מינימום לבני נוער עובדים; דמי הבראה בהתאם לוותק במקום העבודה; יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים; התגמול למשרת מילואים עצמאי יגדל ב-%25; שיטת חישוב חדשה לפיצויי פיטורים לעובד שעתי - פס"ד ארצי חדש; פטור מאגרות ופיקוח הרשות לניירות ערך להלוואות המונים לעסקים עד סכום של מיליון ₪; דחיית מועד דיווח ותשלום לפי חוק מס ריבוי דירות.
עדכונים לחודש יוני 2017
הגדלת נקודות זיכוי להורים - הוראת שעה; מעסיק לא יחייב עובד ביום מחלה בודד, אם ניכה שכר עבורו; הצו לביטול המכס על נעלים; הלוואות המונים - גם לעסקים הקטנים; רשות המסים הודיעה על נוהל "גילוי מרצון" חדש שיפורסם בספטמבר 2017.
עדכונים לחודש מאי 2017
תכנית משרד האוצר להשוואה והגדלת נקודות זיכוי להורים; ביטול מס הקניה על טלפונים סלולריים; נוהל פיקדון למסתננים; מיסוי חברות הארנק במסגרת חוק ההסדרים; הקטנה שיעור המס למשיכת דיבידנד; מיסוי משיכות כספים מחברה במסגרת חוק ההסדרים; מועד הדיווח לרשות לפי חוק מיסוי ריבוי נכסים.
עדכונים לחודש מרץ 2017
הארכת חופשת הלידה; הסדרת חוק התשלומים לספקים במשק; מועד הדיווח לרשות המסים על פי חוק מיסוי ריבוי כנסים; ביטוח לאומי רשאי לגבות ממעסיק שלא דיווח/שילם עבור עובדו; חישוב שווי שימוש ברכב לפי תקנות מס הכנסה; החתמת שעון נוכחות ביומטרי במקום העבודה.
עדכונים לחודש פברואר 2017
תשלום מופחת לאגרה שנתית לרשם החברות; פנסיה לעצמאים; אישור דו"חות שנתיים במהלך אוטומטי מהיר; הרפורמה להקלות במיזוגים ופיצולים של חברות; הגשת הצהרה לרשות המסים למי שבבעלותו 3 דירות או יותר; תקרת מחזורי עסקאות; תדירות דיווח לרשויות; הפחתת מס החברות והעלאת מס יסף.
עדכונים לחודש ינואר 2017
עדכון תקרת מחזורי עסקאות ותדירות דיווח לרשויות; גמלת ימי אבל גם לעצמאים; מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים; מס על הכנסות משכר דירה; מידע וכלים מחשובים לחישוב מס ריבוי דירות; פטור ממע"מ להשכרת דירות למגורים גם למלכ"רים ועמותות; הגשת דוח אחד עבור חייבי דיווח מפורט למע"מ.
לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.