פיצויי פיטורים חייבים במס

Auditing-Financial-Statements

פריסת פיצויי פיטורים חייבים במס

על פי כללים שקבע נציב מס הכנסה, רשאי פקיד השומה לאשר פריסה של סכום הפיצויים החייבים במס לשנים שלאחר שנת הפרישה. להלן פרוט הכללים שנקבעו לעניין זה:

1.  בשל כל 4 שנות עבודה תינתן שנת פריסה אחת.
2. תקופת הפריסה המרבית הנה 6 שנים המתחילות בשנת הפרישה.
3. במקרה והפרישה מהעבודה מתבצעת בשלושת החודשים האחרונים של שנת המס, תחל הפריסה בשנה שלאחר שנת הפרישה.
4. מסכום הפיצויים הכלולים בפריסה ינוכה מס במקור בהתאם לאישור פקיד השומה.
5. העובד יהיה חייב בהגשת דו"ח שנתי על הכנסותיו בכל אחת משנות הפריסה ולכלול בדו"ח את חלק ההכנסה שמקורו בפריסת הפיצויים.

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.