השקעה במו"פ ובסרטים

Happy business people talking on meeting at office

השקעה במו"פ (מחקר ופיתוח)

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, הוצאות מחקר ופיתוח יותרו לנישום רק על בסיס תשלום בפועל של ההוצאה בשנת החשבון. הוראה זו רלוונטית גם לגבי חברות המדווחות על הכנסותיהן על בסיס צבירה.

ניכוי ההוצאות מותנה בקבלת המלצה למס הכנסה מהמדען הראשי של משרד התמ"ס שיתיר את ניכוי ההשקעה. הבקשה להמלצת המדען תוגש למשרדו בתום שנת המס לגבי ההוצאות שהוצאו בפועל למחקר ופיתוח.

לגבי מתן הלוואות לחברות מו"פ מומלץ לשקול כדאיות השתתפות במחקר כנגד תמלוגים עתידיים.

השקעה בסרטים

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) – התש"ן – 1990, ניתן לתבוע בניכוי הוצאות להפקת סרט במסגרת של שותפות הרשומה בישראל.

ההוצאות יותרו בניכוי למשקיע בשותפות בכפוף לאמור בתקנות. את ההשקעה ניתן לבצע עד תום שנת המס.

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.