אגרת לחייל/ת המשוחרר/ת

Business man in suit looking at the city

חייל/ת יקר/ה,

ברכותינו עם סיום שירותך הצבאי ומיטב האיחולים לשובך למסגרת האזרחית.
ברצוננו להביא לידיעתך מידע על זכויותייך ועל ההטבות המוענקות לך כחייל/ת משוחרר/ת על פי פקודת מס הכנסה.

החל ב-1.1.2000 נוסף לפקודת מס הכנסה סעיף חדש (39א'), המעניק למשתחרר/ת זיכוי על הכנסתו מיגיעה אישית, במשך 24 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו מן השירות הסדיר.

שירות סדיר הוא שירות בצה"ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי בשירות הלאומי. שירות בקבע אינו נחשב כשירות סדיר.
נקודת זיכוי פירושה הפחתה מסכום המס שאת/ה חייב/ת בו.

מי זכאי לזיכוי ומה היקפו?

מי ששירות 24 חודשים מלאים לפחות זכאי ל-2 נקודות זיכוי חודשיות, ששוויין 356 ש"ח (נכון לינואר 2005).
מי ששירת בין 12 ל-24 חודשים או פחות (אם שוחרר מטעמי בריאות או נכות), זכאי לנקודת זיכוי אחת ששווייה 178 ש"ח (נכון לינואר 2005).
הזיכוי ניתן החל ב-1.1.2000 על כל הכנסה מיגיעה אישית בכל תחום עיסוק ובכל הענפים, כולל ענפי שירותים.

תקופת זכאות מהי?

מי ששוחרר לפני 1.1.2000 וביום זה טרם חלפו 24 חודשים מיום שחרורו, יקבל זיכוי עבור התקופה מ-1.1.2000 עד תום 24 חודשים מתום חודש השחרור.
לדוגמה: אם השתחררת בן 15.6.1999, יסתיימו 24 החודשים ביום 30.6.2001, התקופה שתזכה אותך בנקודות זיכוי תהיה מ- 1.1.2000 עד 30.6.2001, דהיינו 18 חודשים.
מי ששירת 24 חודשים מלאים לפחות יקבל במשך 18 חודשים אלה שתי נקודות זיכוי כאמור, ומי ששירת בין 12 ל- 24 חודשים או פחות, יקבל במשך 18 חודשים אלה נקודת זיכוי אחת.
מי שהשתחרר לפני 1.1.1998 לא ייהנה מההטבה שכן 24 חודשים מתום חודש השחרור חלפו לפני 1.1.2000.

כיצד לקבל את נקודות הזיכוי?

המעביד רשאי לתת את הזיכוי לחייל/ת משוחרר/ת כנגד תעודת שחרור ו/או סיום שירות.
עצמאי יחשב את הזיכוי המגיע בשומתו העצמית (דו"ח שנתי) ויצרף לה את תצלום תעודת השחרור או סיום השירות.

תיאום מס

לידיעתך, מס הכנסה מחושב על בסיס הכנסה שנתית (שנת המס מתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר). אם היו לך הכנסות בחלק מהשנה והתחלת לעבוד לאחר חודש ינואר, הנך זכאי/ת לשלם מס מופחת ממשכורתך החודשית.
לשם כך יהיה עליך להגיש למעבידך הצהרה על גבי טופס 115 (המופיע מאחורי טופס 101) והמעביד רשאי להקטין את המס המנוכה ממשכורתך בהתחשב במספר החודשים בהם לא הייתה לך הכנסה חייבת.
אם אתה מועסק בשני מקומות עבודה או יותר, עליך לערוך תיאום מס במשרד פקיד השומה באזור מגוריך ולצרף את תצלום תעודת השחרור.

פתיחת עסק

אם בכוונתך לפתוח עסק עצמאי עם שחרורך, ישמח פקיד השומה באזור מגוריך למסור לך את המידע הקשור לפתיחת עסק חדש בהתאם לפקודת מס הכנסה.

  • דברי ההסבר המובאים כאן כללים ואין לראות בהם את נוסח החוק.
לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.