פתיחת עסק חדש

מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה:
Please leave this field empty.

מדריך להקמת עסק

המידע המובא בפניך עשוי לסייע לך בצעדיך הראשונים בעת פתיחת חברה או עסק חדש, עיסוק במשלח יד כעצמאי או כמנהל בחברה:

פתיחת תיק עצמאי

עם תחילת הפעילות העסקית כעצמאי יש לדווח ל-3 מוסדות: מס ערך מוסף, מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי.
הצעד הראשון הוא פתיחת חשבון בנק עסקי ופתיחת תיק במס ערך מוסף. יחד עם תחילת הפעילות העסקית יש להודיע לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק,
ולדווח למוסד לביטוח לאומי על עיסוק כעצמאי והרווח הצפוי בעסק. בהודעה זו יש למסור הפרטים הבאים:

· שם מלא
· מספר זהות
· מהות העיסוק
· כתובת העסק
· מספר הטלפון
· תאריך פתיחת העסק
· כתובת פרטית

זוג נשוי רשאי, בתנאים מסוימים, לבחור את בן הזוג על שמו יתנהל התיק במס הכנסה.

ניהול מערכת ספרי החשבונות

על פי הוראות פקודת מס הכנסה חובה על כל בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק, לפי הכללים וההוראות שקבע נציב מס הכנסה ובהתאם לסוג העסק או משלח היד. פרטים נוספים על המסמכים, הרשומות והספרים שעליך לנהל על פי הענף העסקי אליו אתה משתייך והיקף פעילותך העסקית ניתן לקבל במשרדנו.

יש לרשום כל תקבול בספרים מיד עם קבלתו.

תשלום מקדמות ודיווח על עסקאות

לאחר שיפתח תיקך ישלחו אליך פנקס מע"מ ופנקסי מקדמות למס הכנסה וביטוח לאומי. שבאמצעותם תוכל לדווח על מחזור עסקאותיך מיום הפעלת העסק, לשלם מס על פי השיעור שיקבע בפנקס, ולשלם מקדמות לביטוח לאומי. אם הנך סבור/ה ששיעור המקדמה שנקבע לך גבוה מדי, הנך זכאי/ת לפנות למשרדנו בבקשה מנומקת להקטנתו.

דרך נוספת לתשלום המס המגיע ממך היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לך לקוחות העסק. יש לקוחות החייבים לנכות מס במקור מכספים המגיעים לך.
במידה ושיעור המס המנוכה גבוה מדי הינך רשאי/ת לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו. סכום המס שנוכה במקור ניתן להפחתה מהסכום שהינך חייב/ת לשלם כמקדמה.

העסקת עובדים

עם בעסק מועסקים עובדים או משולמים תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור, עליך לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה באזור בו מתנהל עסקך, לדווח לפקיד השומה על השכר והתשלומים ולהעביר את המס שנוכה במקור לפקיד השומה, באמצעות הבנק, מדי חודש. משרדנו יעמוד לרשותך במתן הסברים נוספים ויספק לך פרוט לצורך חישוב ניכוי מס הכנסה מהתשלומים השונים.

הגשת דו"ח מס שנתי

עם סיום שנת המס, חלה חובת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. משרדנו מנחה את הלקוחות באיסוף המסמכים הנדרשים לצורך עריכה והגשה של דוח נאות למס הכנסה.

סגירת העסק

החלטת לסגור את עסקך או לחדול מלעסוק במשלח ידך – עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה אצלו מתנהל תיקך, שאם לא כן ימשיך פקיד השומה לראות בך נישום פעיל על כל המשתמע מכך. עם קבלת ההודעה יודיע לך פקיד השומה על כל ההליכים שעליך לבצע על מנת לאפשר סגירת תיקך במס הכנסה.

ייצוג בפני רשויות המס

במגעיך עם פקיד השומה הנך רשאי/ת להיות מיוצג/ת על ידי רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין.
לתשומת לבך, עם פתיחת העסק עליך לדווח על כך גם לרשויות מס ערך מוסף והביטוח הלאומי.

אנו מקוים כי מדריך זה יהיה לך לעזר.
נשמח לעמוד לרשותך בכל עת להסברים והבהרות נוספות.

starting-new-business

זקוקים לייעוץ והכוונה בעניין פתיחת חברה/עסק?
פנו אלינו עוד היום לייעוץ אישי ומקצועי בנושא!

חייגו עכשיו: 03-5351717
דוד בן יעקב, רואה חשבון [email protected]
ענת נהרי, רואת חשבון [email protected]

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.