הכנת תוכנית עסקית

מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה:
Please leave this field empty.

בשלב התכנון של הקמת עסק חדש מומלץ להכין תכנית עסקית שתכלול את הפרטים הבאים:

* תיאור תמציתי של העסק והענף בו הוא פועל.
* יתרונות וחסרונות בהשוואה לעסקים מקבילים בענף.
* סקירת אנשי המפתח, המייסדים והתפקידים התפעוליים שהם ממלאים.
* היקף פעילות צפוי בשנה, שנתיים הראשונות במונחים כמותיים וכספיים (מחזור הכנסות צפוי) תוך כדי פילוח לפי מוצרים, סוגי לקוחות או כל אמת מידה אחרת.
* פירוט הוצאות הפעלה צפויות תוך אבחנה בין הוצאות קבועות להוצאות משתנות.
* תכנית השקעות בציוד ורכוש קבוע.
* היקף הסכום הכספי הנדרש לצורך הקמת העסק תוך אבחנה בין סכום כסף שהיזמים יכולים לגייס ממקורות אישיים לסכומים שיהיה צריך לגייס כאשראי לזמן קצר או ארוך מבנקים.
* הוצאות המימון הצפויות לעסק בגין גיוס מקורות האשראי למיניהם.

התכנית העסקית הוא מסמך חשוב והכרחי למנהלי העסק אך לא פחות מזה מכשיר עזר מעולה לגיוס אשראי, גיוס הון משותפים פוטנציאליים או השגת שיתוף פעולה אסטרטגי.

פניה לקבלת הצעת מחיר להכנת תוכנית עסקית:

דוד בן יעקב, רואה חשבון david@dby-cpa.co.il
ענת נהרי, רואת חשבון anat@dby-cpa.co.il

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.