הגנת שכר

חוק הגנת השכר קובע סכומי שכר שאינם ניתנים לעיקול בהתאם למצבו המשפחתי של העובד:

wage-protection-law

1. הסכומים שאינם ניתנים לעיקול הנם שכר נטו לאחר ניכוי סכומים שהמעביד חייב לנכות על פי חוק.

2. ההוראות לגבי סכומים שאינם ניתנים לעיקול לא חלות לגבי תשלום מזונות.

3. הסכום שאינו ניתן לעיקול הנו הסכום על פי הטבלה או 80% משכרו של העובד, הנמוך מבין השניים.

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.