שכר מינימום

minimum-wage

עיקרי זכויות העובד לפי חוק שכר מינימום

1. שכר המינימום לעובד שמלאו לו 18 שנים המועסק במשרה מלאה (כנהוג במקום עבודתו, אך לא יותר מ–186 שעות בחודש):

minimum-wage-law

2. עובד במשרה חלקית, זכאי לשכר מינימום שיחושב יחסית לחלקיות משרתו.

3. רכיבי השכר שיכללו בחישוב שכר מינימום ורכיבי שכר שלא יכללו בחישוב שכר מינימום:

minimum-wage-calculation

4. אי תשלום שכר מינימום מהווה עבירה פלילית שעונשה מאסר או קנס. על כך אפשר להגיש תלונה למנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה.
כמו כן ניתן להגיש תביעה אזרחית על אי תשלום שכר המינימום בבית הדין האזורי לעבודה.

5. חל איסור פלילי על פגיעה בעובד בשל תלונה או תביעה על אי תשלום שכר מינימום שהגיש עובד, או שסייע לעובד אחר להגיש.

לקבלת מידע נוסף ומפורט – אודות שכר המינימום לנוער וחישוב המשרה המלאה לגביו, שכר מינימום מותאם לעובד עם מגבלות, שכר מינימום לעובד שנעדר מעבודתו, התנאים לזכאות לשכר מינימום מאת מעביד בפועל,
זכות התביעה והחזקות העובדתיות לטובת העובד ופרטים נוספים על התוצאות של אי תשלום שכר מינימום, וכן להגשת תלונות על אי תשלום שכר מינימום – פנו למינהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה.

כתובת: קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, תל אביב 67012
פקס: 03-6828690 דואר אלקטרוני: [email protected]

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.