דמי מחלה

חוק דמי מחלה קובע כי עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל מהמעביד דמי מחלה כמפורט להלן:

מספר ימי היעדרות      תשלום

1                                              אין תשלום
2-3                                           37.5% מהשכר הרגיל
4 ואילך                                      75.0% מהשכר הרגיל

חשוב לדעת…

בשל כל חודש עבודה צובר העובד זכאות ל-1.5 ימי מחלה ותקרת הצבירה הנה 90 ימי מחלה.
חישוב התמורה לדמי מחלה הנה לגבי כל תקופת מחלה בנפרד, דהיינו היעדרות של ימים בודדים שאינם ברצף לא תזכה העובד בתשלום כלל.
על פי הוראות חוק דמי מחלה, לא זכאי העובד בסיום יחסי עובד-מעביד לתמורה עבור ימי מחלה שלא נוצלו, אך קיימים הסכמים קיבוציים במספר ענפים בהם נקבעה תמורה לדמי מחלה שלא נוצלו.

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.