תוספת יוקר

בשנים 2000, 2001 ו-2002 לא שולמה לעובדים תוספת יוקר וזאת בעקבות השיעור הנמוך של עליית המדד בשנים אלה.
בעקבות עליית מדד גבוהה יחסית בשנת 2002, תשולם תוספת יוקר החל משנת 2003.

cost-living

עובד שיסיים עבודתו במהלך שנת 2003 זכאי לקבל בחודש עבודתו האחרון את תוספת היוקר שתשולם לעובדים בחודש ינואר 2004 ותוספת זו תהווה חלק מהשכר הרגיל.

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.