הניוזלטרים שלנו

עדכונים לחודש יוני/יולי 2018
אושר סופית: גם מי שאינו דתי יוכל לסרב לעבוד ביום המנוחה; עובד יוכל למשוך את פיצויי הפיטורין תוך ארבעה חודשים; עדכון בעניי דמי הבראה; פיצויים גם לעוסקים בענף התיירות ברמת הגולן ובעוטף עזה; שלושה צווי הרחבה בענפי ההובלה, ההיסעים והבניין; תשלום היטל עובדים זרים בגין המסתננים.
עדכונים לחודש מאי 2018
זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים; עצמאיות יוכלו לעבוד במשרה חלקית בחופשת הלידה מבלי לאבד את דמי הלידה; מיסוי עבודה של ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסקים לתקופות ארוכות; יש לוודא חשבונית כדין על מנת לנכות מס תשומות עבורה; אתר Airbnb ידווח לרשויות המס על הכנסות בעלי דירות בדנמרק;
עדכונים לחודש אפריל 2018
טיפים למלצרים יחשבו כהכנסת העסק וישולמו כשכר עבודה; שכר המינימום השעתי יעלה כחלק מקיצור שבוע העבודה ל-42 שעות בשבוע; עתירה לבג"צ לביטול אפליית המע"מ אל מול היבוא האישי הפטור; הרפורמה במיסוי הכנסת עבודה של ישראלים בחו"ל; הורחב המסלול הירוק להעברות כספים לצורך השקעות בחו"ל; אין רוב להעביר את חוק מס דירה שלישית.
עדכונים לסוף חודש מרץ 2018
שבוע העבודה בישראל יתקצר בשעה; מליאת הכנסת אישרה את החוק לצמצום השימוש במזומן; תשלום אגרה שנתית לרשם החברות; הטבות הגדלת נקודות הזכות להורים לילדים יהפכו קבועות; רשות המסים מאריכה את מתווה הקלות למעסיקים בעלי חוב בגין העסקת מסתננים; רשות שוק ההון מחייבת את החברות לשלוח המחאה לחוסכים בעלי חשבונות קטנים.
עדכונים לחודש פברואר 2018
הטבות הגדלת נקודות הזכות להורים לילדים יהפכו קבועות; ביטוח לאומי יכיר באמנים כשכירים ללא אישור השר; תזכורת: תשלום אגרה שנתית לרשם החברות; אושר לקריאה שנייה ושלישית: עובדים יוכלו לעבוד שעות נוספות במקרים רבים יותר.
עדכונים לחודש ינואר 2018
עדכונים בסכומים ושערים לשנת 2018; רשות המס השיקה מערכת פניות חדשה לבקשת תיאום מס; הורחב הפטור מדיווח לרשות המסים למשקיעים בשוק ההון; תיקוני חקיקה במסגרת התכנית הכלכלית לשנת 2019; שר האוצר חתם על הצווים לביטול המכס על מוצרי הלבשה, חשמל, תמרוקים ועוד.
עדכונים לחודש דצמבר 2017
הערכות לקראת סוף שנת המס 2017, ספירת מלאי, ספירת קופה, ביטוח לאומי, מס הכנסה, הקדמת הוצאות, הפקדות לחיסכון פנסיוני, הפקדות לקרן השתלמות, הפקדות עבור אובדן כושר עבודה.
עדכונים לחודש נובמבר 2017
הפקדות ועדכונים לקראת סוף השנה; הקדמת תשלומים לביטוח לאומי; הוראות הפקדת תשלומים לקופות גמל; הקלות להורים בהליך קבלת נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת; קבלת 'אישור תושב'; גביית שומת מע"מ חלקית; הגבייה הרטרואקטיבית על העסקת עובדים זרים.
עדכונים לחודש אוקטובר 2017
שכר המינימום יעלה ל-3,500 ש"ח; דיווח על הפקדות לקופות גמל בקובץ דיווח אחיד; פטור מניכוי מס במקור לעוסקים פטורים חדשים; ועדת הכספים נערכת לקראת שינוי המדיניות בנוגע לחישוב שווי השימוש ברכב צמוד; מעסיקי עובדים זרים יחויבו בתשלום היטל העסקת עובדים זרים; קיזוז הפסדים
מהכנסות שיופקו בעתיד בלבד.
עדכונים לחודש ספטמבר 2017
עדכון סכום התקרה לתשלומי מסים בכרטיסי אשראי באתר רשות המסים; תזכורת להפרשה לפנסיה לקראת סוף השנה; הורים לילדים שעברו ועדת השמה יתכן וזכאים לשתי נקודות זיכוי; הקטנת שיעור המס על משיכת דיבידנדים; מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה; אישורי מחלה; בדיקת זכאות לקבלת מענק עבודה.
עדכונים לחודש אוגוסט 2017
הטבות במס להורים עם ילדים קטנים; מענק עבודה לשנת 2016; עמלות הסליקה של "אמריקן אקספרס" ו"דיינרס" יופחתו ב-%50; החוק להסדרת הלוואות המונים; העלאת תקרת התשלום באשראי למוסדות המדינה; עובד יוכל לקבל את תלוש השכר בדואר אלקטרוני ולא מודפס; דחיית המועד האחרון להגשת הצהרה על דירת מגורים ותשלום המס לפי חוק מס ריבוי דירות.
עדכונים לחודש יולי 2017
שכר מינימום לבני נוער עובדים; דמי הבראה בהתאם לוותק במקום העבודה; יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים; התגמול למשרת מילואים עצמאי יגדל ב-%25; שיטת חישוב חדשה לפיצויי פיטורים לעובד שעתי - פס"ד ארצי חדש; פטור מאגרות ופיקוח הרשות לניירות ערך להלוואות המונים לעסקים עד סכום של מיליון ₪; דחיית מועד דיווח ותשלום לפי חוק מס ריבוי דירות.
עדכונים לחודש יוני 2017
הגדלת נקודות זיכוי להורים - הוראת שעה; מעסיק לא יחייב עובד ביום מחלה בודד, אם ניכה שכר עבורו; הצו לביטול המכס על נעלים; הלוואות המונים - גם לעסקים הקטנים; רשות המסים הודיעה על נוהל "גילוי מרצון" חדש שיפורסם בספטמבר 2017.
עדכונים לחודש מאי 2017
תכנית משרד האוצר להשוואה והגדלת נקודות זיכוי להורים; ביטול מס הקניה על טלפונים סלולריים; נוהל פיקדון למסתננים; מיסוי חברות הארנק במסגרת חוק ההסדרים; הקטנה שיעור המס למשיכת דיבידנד; מיסוי משיכות כספים מחברה במסגרת חוק ההסדרים; מועד הדיווח לרשות לפי חוק מיסוי ריבוי נכסים.
עדכונים לחודש מרץ 2017
הארכת חופשת הלידה; הסדרת חוק התשלומים לספקים במשק; מועד הדיווח לרשות המסים על פי חוק מיסוי ריבוי כנסים; ביטוח לאומי רשאי לגבות ממעסיק שלא דיווח/שילם עבור עובדו; חישוב שווי שימוש ברכב לפי תקנות מס הכנסה; החתמת שעון נוכחות ביומטרי במקום העבודה.
עדכונים לחודש פברואר 2017
תשלום מופחת לאגרה שנתית לרשם החברות; פנסיה לעצמאים; אישור דו"חות שנתיים במהלך אוטומטי מהיר; הרפורמה להקלות במיזוגים ופיצולים של חברות; הגשת הצהרה לרשות המסים למי שבבעלותו 3 דירות או יותר; תקרת מחזורי עסקאות; תדירות דיווח לרשויות; הפחתת מס החברות והעלאת מס יסף.
עדכונים לחודש ינואר 2017
עדכון תקרת מחזורי עסקאות ותדירות דיווח לרשויות; גמלת ימי אבל גם לעצמאים; מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים; מס על הכנסות משכר דירה; מידע וכלים מחשובים לחישוב מס ריבוי דירות; פטור ממע"מ להשכרת דירות למגורים גם למלכ"רים ועמותות; הגשת דוח אחד עבור חייבי דיווח מפורט למע"מ.
לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.